Γιώργος Τσακιστός

Γενικός Διευθυντής, Laiko Cosmos Trading LtdShare

Γιώργος Τσακιστός