Ενότητα 2

Συνεργασία και Βέλτιστες Πρακτικές για Βελτιστοποίηση και Βιώσιμο Μετασχηματισμό στο Λιανεμπόριο